Hľadám znalca
DiskrétnosťOdbornosťSkúsenosťSpoľahlivosť
Orientačné ceny
  • znalecký posudok na byt od 150 € do 200 €
  • znalecký posudok na ostatné nehnuteľnosti (stavby a pozemky)
vzorec
C – cena za posudok
VŠH – všeobecná hodnota nehnuteľnosti
  • odborný posudok, rozpočet, poradenstvo = cca 25 €/h
(uvedené ceny sú orientačné, môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti a členitosti stavby, dostupnosti podkladov, projektovej dokumentácie, polohy nehnuteľnosti a pod.)