Preskočiť na obsah

Poradenstvo ORIG

poradenstvo

Poradenstvo

  • poradenstvo a konzultácie
    v stavebníctve
  • vysvetlenie použitia platných právnych predpisov v stavebnej praxi (Stavebný zákon, Zákon
    o cenách, Občiansky zákonník, Zákon o bytoch, Obchodný zákonník, Daňové zákony, Zákon o znalcoch)
  • odpisovanie stavieb, vstupná cena majetku
  • daňové výdavky pri predaji nehnuteľnosti