Znalci a stavební inžinieri

Odhad hodnoty nehnuteľností - Pozemné stavby - Odhad hodnoty stavebných prác

poradenstvo

  • Poradenstvo a konzultácie v stavebníctve.
  • Vysvetlenie použitia platných právnych predpisov v stavebnej praxi:
      • Stavebný zákon, Zákon o cenách, Občiansky zákonník, Zákon o bytoch, Obchodný zákonník, Daňové zákony, Zákon o znalcoch, …
  • Odpisovanie stavieb, vstupná cena majetku.
  • Daňové výdavky pri predaji nehnuteľnosti.
 
 

Výpočet indexu/reindexu cien stavebných prác a materiálov zadaním časového obdobia.