poradenstvo

Poradenstvo

 • poradenstvo a konzultácie
  v stavebníctve
 • vysvetlenie použitia platných právnych predpisov v stavebnej praxi (Stavebný zákon, Zákon
  o cenách, Občiansky zákonník, Zákon o bytoch, Obchodný zákonník, Daňové zákony, Zákon o znalcoch)
 • odpisovanie stavieb, vstupná cena majetku
 • daňové výdavky pri predaji nehnuteľnosti
Hľadám znalca
DiskrétnosťOdbornosťSkúsenosťSpoľahlivosť
Orientačné ceny
 • znalecký posudok na byt od 150 € do 200 €
 • znalecký posudok na ostatné nehnuteľnosti (stavby a pozemky)
vzorec
C – cena za posudok
VŠH – všeobecná hodnota nehnuteľnosti
 • odborný posudok, rozpočet, poradenstvo = cca 25 €/h
(uvedené ceny sú orientačné, môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti a členitosti stavby, dostupnosti podkladov, projektovej dokumentácie, polohy nehnuteľnosti a pod.)