Preskočiť na obsah

Rozpočet ORIG

rozpočty

Rozpočet

  • kontrola rozpočtu stavby
    a výkazu výmer
  • súhrnný rozpočet stavby, celkové náklady na výstavbu
  • rozpočet stavby podľa rozpočtových ukazovateľov, výpočet kubatúry stavby, plochy
  • rozpočet stavby podľa cenníkov CENEKON, pomocou programu CENKROS
  • rozpočet stavby podľa rozpočtových ukazovateľov ÚSI Žilina, pomocou programu HYPO
  • individuálne kalkulácie