Znalci a stavební inžinieri

Odhad hodnoty nehnuteľností - Pozemné stavby - Odhad hodnoty stavebných prác

ROzpočet

  • Kontrola rozpočtu stavby a výkazov výmer.
  • Súhrnný rozpočet stavby, celkové náklady na výstavbu.
  • Rozpočet stavby podľa rozpočtových ukazovateľov, výpočet fyzických parametrov stavby.
  • Rozpočet stavebných prác podľa cenníkov CENEKON, pomocou programu CENKROS.
  • Rozpočet stavebných prác podľa rozpočtových ukazovateľov ÚSI Žilina, pomocou programu HYPO.
  • Individuálne kalkulácie cien v stavebníctve.