rozpočty

Rozpočet

 • kontrola rozpočtu stavby
  a výkazu výmer
 • súhrnný rozpočet stavby, celkové náklady na výstavbu
 • rozpočet stavby podľa rozpočtových ukazovateľov, výpočet kubatúry stavby, plochy
 • rozpočet stavby podľa cenníkov CENEKON, pomocou programu CENKROS
 • rozpočet stavby podľa rozpočtových ukazovateľov ÚSI Žilina, pomocou programu HYPO
 • individuálne kalkulácie
Hľadám znalca
DiskrétnosťOdbornosťSkúsenosťSpoľahlivosť
Orientačné ceny
 • znalecký posudok na byt od 150 € do 200 €
 • znalecký posudok na ostatné nehnuteľnosti (stavby a pozemky)
vzorec
C – cena za posudok
VŠH – všeobecná hodnota nehnuteľnosti
 • odborný posudok, rozpočet, poradenstvo = cca 25 €/h
(uvedené ceny sú orientačné, môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti a členitosti stavby, dostupnosti podkladov, projektovej dokumentácie, polohy nehnuteľnosti a pod.)