Preskočiť na obsah

CENy a kontaktný formulár

Odhad hodnoty nehnuteľností - Pozemné stavby - Odhad hodnoty stavebných prác

Služby a ceny

Znalecký posudok - byt

Znalecký posudok - vecné bremeno

od 200 €

od 300 €

Znalecký posudok - ostatné nehnuteľnosti
(stavby a pozemky)

Konzultácie, odborné posúdenie, poradenstvo

50 €/hod

Poznámka: Uvedené ceny sú orientačné, môžu sa líšiť v závislosti od veľkosti a členitosti stavby, dostupnosti podkladov, projektovej dokumentácie, polohy nehnuteľnosti a pod.

Kontaktný formulár