Preskočiť na obsah

Znalecký posudok ORIG

znalecký posudok Bratislava

Znalecký posudok

  • hodnota bytov, stavieb a pozemkov
(hypotéka, kúpa, predaj, dedičstvo, rozvod, spoluvlastníctvo, exekúcia, dražba, nepeňažný vklad, reštitúcia, súdny spor, vecné bremená, hodnota práv a záväzkov)- znalecký posudok je aj dokladom o technickom stave nehnuteľnosti ku dňu posúdenia
  • hodnota stavebných prác
  • rozostavané stavby
  • výška škody
  • kvalita stavebných prác
  • výška nájmu
  • poruchy pozemných stavieb (byty, rodinné domy, bytové domy, ubytovne, a všetky nebytové budovy)
  • súlad realizácie s projektovou dokumentáciou
  • rozdelenie stavieb a pozemkov, možnosti, návrhy